हार्मोनियम

अभ्यासक्रमाची माहिती

अ. भा. ग. महाविद्यालयीन या पाठ्यक्रमाअंतर्गत प्रारंभिक ते विशारद ह्या ८ ते ९ वर्षाच्या प्रवासात विविध रागांवर आधारित लक्षण गीते, सरगम गीते, बंदिशी, धृपद, धमार, बडा खयाल, तराणे इत्यादी हार्मोनियम वर वाजविण्याचे ज्ञान प्राप्त होते 

प्रमाणन

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय संलग्न

पात्रता

पाठ्यक्रम

8 Lesson / Lifetime

१. संगीत - प्राथमिक माहिती

२. अलंकार

३. राग -

दुर्गा,भूपाली ,खमाज,काफी ,भीमपलास ,बागेश्री, देस ,यमन

४. ताल

दादरा ,केहरवा ,तीनताल

५. गीत प्रकार

सरगमगीतं ,लक्षणगीत ,गत

. राष्ट्रगीत

१. रागांग
२. अलंकार
३. ताल एकताल ,चौताल , झपताल
४. स्वरलिपी भातखण्डे व पलुस्कर
५. राग आलाप व तानासहित
दुर्गा,भूपाली ,खमाज,काफी ,भीमपलास ,बागेश्री, देस ,यमन
६. प्रार्थना/भक्तीगीत /भजन
७. धृपद

१. संगीत -परिभाषिक माहिती

२. अलंकार

३. राग - विविध तालांच्या गत अल्लैया बिलावल , भैरव, केदार, आसावरी, वृन्दावनी सारंग,बिहाग,भैरवी ,तिलक कामोद

. ताल विलंबित एकताल ,धमार ,रुपक

. अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यलयाची थोडक्यात माहिती

. धमार ( केदार) दुगून

. मासितखानीगत() यमन आणि भूपाली

. तराणा()

. भक्तीगीत /भजन

१. संगीतविषयक पारिभाषिक शब्द स्पष्टीकरण

. साधरण माहिती

. राग - विविध तालांच्या गत

जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप .तिलंग ,देसकार ,कालिंगडा

. ताल

झुमरा ,तिलवाडा, सुलताल

. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र

. धमार ( मालकंस ) दुगून चौगुन

. मासितखानीगत - यमन,भूपाली ,बागेश्री ,बिहाग (आलाप तानांसहित )

. तराणा ( जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप)

. धृपद ( मालकंस, पटदीप ) दुगून चौगुन

१०. भक्तीगीत /भजन

१. शास्त्रीय संगीतविषयक पारिभाषिक शब्दांचे स्पष्टीकरण

. साधरण माहिती

. राग - विविध तालांच्या गत शंकरा , पुरिया धनश्री ,छायानट, गौड सारंग ,जयजयवंती , कामोद

४. ताल दिपचंडी , तेवरा ,अद्धा चौताल

५.  संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र

. धमार ( जयजयवंती ) दुगून ,तिगून चौगुन

. मासितखानीगत- वृंदावनी सारंग , भीमपलास ,भैरव ,जौनपुरी ,मालकंस ,केदार (आलाप तानांसहित )

. तराणा ( जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप)

. धृपद (शंकरा ) दुगून तिगून चौगुन

१०. गझल , नाट्यसंगीत

११- निबंध

१. शास्त्रीय संगीतविषयक अधिक संक्षिप्त माहिती

. साधरण माहिती

३. राग - विविध तालांच्या गत शुद्ध कल्याण , मिया मल्हार , मुलतानी ,बहार , पुरिया ,मारु बिहाग ,दरबारी कानडा

४. ताल दिपचंडी , तेवरा ,अद्धा चौताल ( आड, बिआड ,कुवाड लयीत)

५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र

. धमार ( बहार ) दुगून ,तिगून चौगुन

-मासितखानीगत- हमीर , शंकरा,पुरिया धनश्री , गौड सारंग ,जयजयवंती , कामोद (आलाप तानांसहित )

. तराणा

९. धृपद (मुलतानी ) दुगून ,तिगून चौगुन

१०. ठुमरी ,दादरा

११. त्रिवट

१२. निबंध

. शास्त्रीय संगीतविषयक अधिक संक्षिप्त माहिती

. साधरण माहिती

. राग - विविध तालांच्या गतसोहनी ,हिंडोल ,मारवा , बिभास ,तोडी ,बसंत ,ललित

. ताल पंजाबी ,अद्धा तीनताल, चाचर ,धुमाळी

५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र

. धमार ( ललित ) दुगून ,तिगून चौगुन

. मासितखानीगत- शुद्ध कल्याण , मिया मल्हार , मुलतानी , पुरिया ,मारु बिहाग ,दरबारी कानडा (आलाप तानांसहित )

. तराणा (सोहनी)

. धृपद (बिभास ) दुगून तिगून चौगुन

१०. ठुमरी(खमाज)

११. दादरा (पहाडी , भैरवी)

१२. चतरंग

१३. गत हार्मोनियम वादन - गायकांना साथ देणे

१४. निबंध

या पाठ्यक्रमाचे  पूर्वावलोकन करा

चला अभ्यास करू

संगीत शिकण्याचे बरेच फायदे आहेत - मग ते तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारे असोत, तुमची स्मरणशक्ती वाढवत असोत किंवा तुमचे सामाजिक वर्तुळ रुंदावत असोत.

तुम्ही संगीत शिकण्याचे विचार करावे अशी पाच कारणे

मोफत पाठासाठी वेळ ठरवा