भारतीय शास्त्रीय संगीत – संगीत विशारद

अभ्यासक्रमाची माहिती

अ. भा. ग. महाविद्यालयीन या पाठ्यक्रमाअंतर्गत प्रारंभिक ते विशारद ह्या ८ ते ९ वर्षाच्या प्रवासात विविध रागांवर आधारित लक्षण गीते, सरगम गीते, बंदिशी, धृपद, धमार, बडा खयाल, तराणे इत्यादी चे ज्ञान प्राप्त होते.

शास्त्रीय संगीताच्या या सखोल अभ्यासक्रमा मुळे विद्यार्थ्यांना स्वरांची व रागांची सहज ओळख होते. शिवाय करिअरसाठी संगीत क्षेत्रात योग्य मार्ग निवडण्यास मदत.

प्रमाणन

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय संलग्न

पात्रता

पाठ्यक्रम

८ धडे / ८ - १० वर्ष

१. संगीत - प्राथमिक माहिती
२. अलंकार
३. राग -
दुर्गा,भूपाली ,खमाज,काफी ,भीमपलास ,बागेश्री, देस ,यमन
४. ताल
दादरा ,केहरवा ,तीनताल
५. गीत प्रकार
सरगमगीतं ,लक्षणगीत ,बंदिश
६. राष्ट्रगीत

१. रागांग
२. अलंकार
३ ताल - एकताल ,चौताल , झपताल
४. स्वरलिपी - भातखण्डे व पलुस्कर
५. राग आलाप व तानासहित
दुर्गा,भूपाली ,खमाज,काफी ,भीमपलास ,बागेश्री, देस ,यमन
६. प्रार्थना/भक्तीगीत /भजन
७. धृपद

१.  संगीतविषयक पारिभाषिक शब्दांचे स्पष्टीकरण -
२. अलंकार
३. राग - विविध तालांच्या बंदिशी
अल्लैया बिलावल , भैरव, केदार, आसावरी, वृन्दावनी सारंग,बिहाग,भैरवी ,तिलक कामोद
४. ताल
विलंबित एकताल ,धमार ,रुपक
५. अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यलयाची थोडक्यात माहिती
६. धमार ( केदार) दुगुन
७. बडा खयाल (२) यमन आणि भूपाली
८. तराणा(२)
९. भक्तीगीत /भजन

१. संगीतविषयक संक्षिप्त माहिती
२. साधरण माहिती
३. राग - विविध तालांच्या बंदिशी
जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप .तिलंग ,देसकार ,कालिंगडा
४. ताल
झुमरा ,तिलवाडा, सुलताल
५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र
६. धमार ( मालकंस ) दुगून व चौगुन
७. बडा खयाल- यमन,भूपाली ,बागेश्री ,बिहाग (आलाप तानांसहित )
८. तराणा ( जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप)
९. धृपद ( मालकंस, पटदीप ) दुगून व चौगुन
१०. भक्तीगीत /भजन

१. शास्त्रीय संगीतविषयक पारिभाषिक शब्दांचे स्पष्टीकरण
२. साधरण माहिती
३. राग - विविध तालांच्या बंदिशी
शंकरा , पुरिया धनश्री ,छायानट, गौड सारंग ,जयजयवंती , कामोद
४. ताल
दिपचंडी , तेवरा ,अद्धा चौताल
५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र
६. धमार ( जयजयवंती ) दुगून ,तिगून व चौगुन
७. बडा खयाल- वृंदावनी सारंग , भीमपलास ,भैरव ,जौनपुरी ,मालकंस ,केदार (आलाप तानांसहित )
८. तराणा ( जौनपुरी ,मालकंस हमीर ,पटदीप)
९. धृपद (शंकरा ) दुगून तिगून व चौगुन
१०. गझल , नाट्यसंगीत
११- निबंध

१. शास्त्रीय संगीतविषयक अधिक संक्षिप्त माहिती
२. साधरण माहिती
३. राग - विविध तालांच्या बंदिशी
शुद्ध कल्याण , मिया मल्हार , मुलतानी ,बहार , पुरिया ,मारु बिहाग ,दरबारी कानडा
४. ताल दिपचंडी , तेवरा ,अद्धा चौताल ( आड, बिआड ,कुआड लयीत)
५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र
६. धमार ( बहार ) दुगुन ,तिगुन व चौगुन
७. बडा खयाल- हमीर , शंकरा ,पुरिया धनश्री , गौड सारंग ,जयजयवंती , कामोद (आलाप तानांसहित )
८. तराणा
९. धृपद (मुलतानी ) दुगून ,तिगून व चौगुन
१०. ठुमरी ,दादरा
११- त्रिवट
११- निबंध

१. शास्त्रीय संगीतविषयक अधिक संक्षिप्त माहिती
२. साधरण माहिती
३. राग - विविध तालांच्या बंदिशी सोहनी ,हिंडोल ,मारवा , बिभास ,तोडी ,बसंत ,ललित
४. ताल पंजाबी ,अद्धा तीनताल, चाचर ,धुमाळी
५. संगीत क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र
६. धमार ( ललित ) दुगून ,तिगून व चौगुन
७. बडा खयाल- शुद्ध कल्याण , मिया मल्हार , मुलतानी , पुरिया ,मारु बिहाग ,दरबारी कानडा (आलाप तानांसहित )
८. तराणा (सोहनी)
९. धृपद (बिभास ) दुगून तिगून व चौगुन
१०. ठुमरी(खमाज)
११. दादरा (पहाडी , भैरवी)
१२ चतरंग
१३-बंदिश हार्मोनियम वादन
१४-निबंध

या पाठ्यक्रमाचे  पूर्वावलोकन करा

अभ्यासक्रमाचा समावेश

चला अभ्यास करू

संगीत शिकण्याचे बरेच फायदे आहेत - मग ते तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारे असोत, तुमची स्मरणशक्ती वाढवत असोत किंवा तुमचे सामाजिक वर्तुळ रुंदावत असोत.

तुम्ही संगीत शिकण्याचे विचार करावे अशी पाच कारणे

मोफत पाठासाठी वेळ ठरवा