भारतीय उपशास्त्रीय संगीत

अभ्यासक्रमाची माहिती

या अभ्यासक्रम अंतर्गत विविध रागांवर आदारीत नाट्यसंगीत, ठुमरी / दादरा यांचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते. सादरीकरणातील विविध पैलू शिकता येतात व योग्य मार्गदर्शन मिळते.

प्रमाणन

सूर संस्कार अकॅडमी प्रमाणित

पात्रता

पाठ्यक्रम

राग परिचय -  खमाज , पिलू  ,बिहाग

गीत प्रकार -  बंदिश , ठुमरी,दादरा 

ताल - गाण्या मधील संबंधित ताल

नाट्यसंगीताचा  सखोल  अभ्यास व गायन

या पाठ्यक्रमाचे  पूर्वावलोकन करा

चला अभ्यास करू

संगीत शिकण्याचे बरेच फायदे आहेत - मग ते तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारे असोत, तुमची स्मरणशक्ती वाढवत असोत किंवा तुमचे सामाजिक वर्तुळ रुंदावत असोत.

तुम्ही संगीत शिकण्याचे विचार करावे अशी पाच कारणे

मोफत पाठासाठी वेळ ठरवा