तबला

अभ्यासक्रमाची माहिती

अ. भा. ग. महाविद्यालयीन या पाठ्यक्रमाअंतर्गत प्रारंभिक ते विशारद ह्या ८ ते ९ वर्षाच्या प्रवासात विविध रागांवर आधारित लक्षण गीते, सरगम गीते, बंदिशी, धृपद, धमार, बडा खयाल, तराणे इत्यादी चे ज्ञान प्राप्त होते.

प्रमाणन

सूर संस्कार अकॅडमी प्रमाणित

पात्रता

पाठ्यक्रम

1. तबल्याचा उगम आणि संक्षिप्त इतिहास
2. खालील संज्ञांची व्याख्या:ताल, लय, मात्र, थेका, बेरीज, ताली, खली, विभाग,
कायडा, तिहाई, तुकरा.
3. तबल्यातील प्रमुख घराण्यांच्या इतिहासाची रूपरेषा.
4. स्वतःच्या साधनाचे स्ट्रक्चरल ज्ञान

1. तबल्यातील मूलभूत बोल (वर्ण).
2. थाह, दगुन, चौगुन आणि चार कायडा, पलटस आणि तिहाईसह तेंतलचा थेका.
साधा आणि चक्रदार तुकडा.
3. थाह, दुगुण, एक कयाडा, एक साधा तुकडा आणि एकासह झपताळचा थेका
चक्करदार तुकरा.
4. कहरवा आणि दादराचे प्राथमिक ज्ञान.
5. झपताळमध्ये दोन कायडा, दोन साधे तुकडा आणि एक चाकरदार तुकरा.
6. पेशकर किंवा उत्थान खेळण्याची क्षमता.
7. स्वर आणि वाद्यांच्या साथीचे मूलभूत ज्ञान.
या पाठ्यक्रमाचे  पूर्वावलोकन करा

चला अभ्यास करू

संगीत शिकण्याचे बरेच फायदे आहेत - मग ते तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारे असोत, तुमची स्मरणशक्ती वाढवत असोत किंवा तुमचे सामाजिक वर्तुळ रुंदावत असोत.

तुम्ही संगीत शिकण्याचे विचार करावे अशी पाच कारणे

मोफत पाठासाठी वेळ ठरवा